Zennepark en loodstuin | Vilvoorde

Status : Conceptfase, 2019
Oppervlakte : 2ha

Loodstuin en zennepark Vilvoorde

Twee gebieden die (toevallig) naast elkaar liggen, maar eigenlijk weinig of niet verbonden, en elk met hun eigen verhaal en dynamiek, die ook in het nieuwe ontwerp behouden blijft. In oppervlakte is het Zennepark het dubbele van de loodstuin, maar het is vooral de langgerekte vorm die heel bepalend is voor de invulling, en die maakt dat het Zenne park vooral op de doortocht gericht is (hoofdzakelijk individueel). De loodstuin daarentegen focust op het verblijf, de ontmoeting en het samen dingen doen. Dit ontwerp positioneert de loodstuin dan ook als groene poort richting het Zenne park.

Op dit ogenblik is het Zennepark niet veel meer dan een veredelde grasstrook waarbij men alle bomen en struiken in de buitenste (te kleine) meter heeft gepropt. Dat maakt dat je van overal zowel het einde (Brug Vilvoorde) als begin (betonnen muur Zenne) kan zien, dat de focus enkel op de lengteas ligt, en dat er eigenlijk ook weinig te beleven valt waardoor mensen er vooral (snel) door lopen.

Door in te zetten op een blauw-groene corridor, met de historische meanderende Zenne terug in de hoofdrol, leggen we de focus op belevingsgroen in plaats van kijkgroen. Kunnen genieten IN het groen in plaats van aan de rand te kijken, niet langs maar er volop DOOR.

Starten doen we met blauw in de vorm van een getrapt bufferbekken dat ook dienst doet als natuurlijke waterspeelplaats en spelelement (boomstam, stenen, terras…) met groene en bloemrijke oevers, waarna groen volledig overneemt als een meanderend pad met wuivende siergrassen (licht) dat over de ganse breedte slingert en waarbij we de meanders/oksels invullen met verschillende belevingszones, van dicht stadsoerwoud tot open plekken, actieve en rustplekken, zichten op de bakens, of net niet… Bij uitbreiding richten we het bestaande bufferbekken in met groene oevers en een vlonderpad en herschapen we de parking tot hoogstamboomgaard (link met moestuinen) met picknickzone, schapen, hondenweide…

De loodstuin is op dit moment een geïsoleerd (groen) eiland te midden de bebouwing, een buurt-tuin die op zich al heel wat goede ideeën en initiatieven bevat, maar duidelijk structuur mist.

Dit ontwerp wil de aanwezige initiatieven maximaal behouden, door ze een duidelijke plaats te geven maar daarnaast ook uit breiden en versterken met nieuwe ideeën en creatieve invullingen. Zo komt er ook plaats voor een groene spelheuvel en een natuurlijke groene speelplaats.

Door de nodige verbindingen (met station, Marie-Joséewijk, Zilvertuin en Zennepark) te voorzien, wordt het eiland ook geïntegreerd met de omringende buurt. Daarom steken we ook niet alle bebouwing weg achter een groene wand, maar voorzien we de nodige vensters en openingen, die we op verschillende manieren invullen (grafitti, verticaal tuinieren, interactieve doe-muren,…) of gewoon zo laten.

Het loodspark wordt een groene warme plek voor ontmoeting en contact, met veel interactiviteit voor iedereen. Een plaats voor en door de buurt.

Project in het kader van bachelorproof EHB, waarvan je de volledige presentatie hier kan vinden.

Contacteer ons

Heb je interesse in ons werk, heb je een prangende vraag of had je gewoon graag eens vrijblijvend kennis gemaakt, geef ons dan een seintje en wij contacteren u zo snel mogelijk!

Oude Baan 111, 3212 Lubbeek

+32 496 288019

info@atelierb2.be